• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Rahime Petek ATAMAN

Rahime Petek ATAMAN 

Adres:  Kuleli Sokak 65/2 Gaziosmanpaşa – Ankara

Telefon: (312) 446 1046  GSM: 532 718 1724

E-posta: petekataman@gmail.com

Doğum tarihi: 08.10.1963

Medeni durumu: Evli

Mesleği: Gıda Mühendisi 

 

 

İstenen görev/Mesleki alan 
İş deneyimi  

Şubat 2011 - ……. Yarım zamanlı öğretim görevlisi  Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Dersi  Özel Üniversite, Yakın Doğu Üniversitesi/Kıbrıs  
 
Ocak 2011 – Ekim 2011 Kilit uzman, araştırmacı, ve okutman AB Gıda Güvenliği Mevzuatına yönelik olarak ders modüllerini hazırlamak ve eğitim vermek  F4SL From Farm to Fork European Food Safety Legislation – AB Projesi (LLP) 
 
Ekim 2008 - ……… Gıda sektörü temsilcilerine ve farklı kurumlara “Gıda Mevzuatı Eğitimi” vermek Danışmanlık hizmetleri Gıda Güvenliği Kongresi’nin koordinatörlüğü  Gıda güvenliği ile ilgili olarak değişik AB Projelerinde çeşitli görevler Serbest çalışma  
 
Ekim 2003 – Ekim 2008 Gıda mühendisi AB tarım ve gıda politikalarını takip etmek, WTO çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı Kamu kurumu, tarım ve gıda sektörü  
 
Temmuz 1995 – Ekim 2008  Gıda mühendisi, Gıda Kodeksi Şube Müdürü, Gıda Dış Ticareti Şube Müdürü  Gıda mevzuatının oluşturulması ve güncellenmesi; uluslararası mevzuatla uyumu; uluslararası mevzuat ve standartları takip etmek (FAO, WHO, CAC, AB); Kodeks Alimentarius Komisyonu ve AB uyum toplantıları gibi kimi toplantılarda bakanlığı temsil etmek,  gıda ithalatında kontrol belgesi düzenlemek Kamu kurumu, tarım ve gıda sektörü  
 
Ağustos 1989 – Temmuz 1995 Gıda mühendisi/kontrol mühendisi Hammadde, ürün ve ambalaj materyallerinin analiz ve kontrolü, soğuk depoların kontrolü Et ve Balık Kurumu A.Ş. Merkez Kontrol Laboratuvarı/ANKARA Kamu İktisadi Teşebbüsü, et sektörü 

Aralık 1988 – Temmuz 1989  Gıda mühendisi/üretim mühendisi  Tereyağı üretimi  Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Lalahan Fabrikası/ANKARA Kamu İktisadi Teşebbüsü, süt sektörü   

Nisan 1987 – Ekim 1988  Gıda mühendisi/üretim ve kontrol mühendisi  Yoğurt, tereyağı, peynir ve kaymak üretimi; ürünlerin kalite ve güvenlik kontrolleri Bizim Çiftlik Süt Mamulleri İşletmesi, İskitler/ANKARA Mandıra  

Aralık 1986 – Nisan 1987   Gıda mühendisi/üretim ve kontrol mühendisi  Yoğurt, tereyağı, peynir, kaymak, reçel, helva üretimi, bal şişeleme; ürünlerin kalite ve güvenlik kontrolleri  Bursa Pazarı Gıda A.Ş., İskitler/ANKARA  
 
Eğitim ve  Öğretim  

Eğitim: 1980 – 1986 Gıda Mühendisi

            Gıda Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Mühendisliği ve Hijyeni

            Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

            Gıda Mühendisliği Bölümü  

Verilen derece ve ödüller  

Birincil konu (lar)/kazanılan beceriler: Introduction to the WTO e-Training Course

Eğitim ve öğretim veren organizasyonun Adı:  Mayıs 5 – Haziran 13 2008    

Kişisel beceri ve yetenekler:  

     Ana lisan(lar): Türkçe

     Diğer lisan(lar): İngilizce                      

Sosyal beceriler ve yetenekler  Büyük Kolej İlkokulu Bilim Kulübü’nde gönüllü öğretmen,  Üniversitede Satranç Kulübü üyeliği,  Ankara Briç Kulübü üyeliği 
 
Organizasyon becerileri ve yetenekler 

     Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı  

     Kamu Sektöründe Yöneticilik Deneyimi  

     Devlet Planlama Teşkilatı Gıda Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Başkanı  

     Gıda Teknolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgisayar becerileri ve yetenekleri: MS Word, Excel, Power Point, Outlook

Sürücü ehliyeti:  B Sınıfı Sürücü Belgesi.

 

İlave bilgiler   
Gıda Güvenliği, kontrolü ve mevzuatı hakkında ulusal dergilerde birçok makale.

Gıda güvenliği, gıda mevzuatı ve kalite konularında farklı panel, kongre, sempozyum ve çalıştaylara konuşmacı olarak katılım.   
    
Ekler 
 

Yayınlanmış Kitap Bölümü              

ATAMAN, P; SANER., S. Global Food Safety Legislation / Turkish Food Safety Legislation Chapter. Edited by Evelyn Kirchsteiger-Meier and Tobias Baumgartner, 2014  
 
Yayınlanan kimi makaleler:

1- ATAMAN, P., Gıda Denetiminde Yetkinin Kimde Olduğu Bir An Önce Belirlenmelidir (Competent Authority for Food Safety Should be Determined as soon as possible) Dünya Gıda Dergisi, Şubat 2005

2- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Gıda Zincirinin Önemi ve İzlenebilirlik (The Importance of Food Chain and Traceability in Food Safety) 1. Tarım Arenası, 07 – 08 Nisan  2005 İzmir

3- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaları (The Legal Arrangements on Food Safety and Enforcement) 4.Ulusal Sindirim Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar Sempozyumu, 16-19 Mayıs 2005 Mersin

4- ATAMAN, P., Gıda Üreten ve Satan İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili Düzenleme Yetkisi Belediyelerde (The Competence for Issuing of Work Permit and Food Registry is left to the Municipalities) Gıda Teknolojisi Dergisi, Eylül 2005

5- ATAMAN, P., Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’nin Getirdikleri ve Et Ürünleri Sektörüne Uygulanabilirliği (What the Regulation on Market Survaillance and Control provides for , and Its Implementation in Meat and Meat Products Sector) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım ve Hayvancılık Eki, Mayıs 2006

6- ATAMAN, P., Alkolsüz İçecek Sektöründe Bilinçli Tüketim Sorunu Yaşanıyor (Consumers Have a Problem of Making Informed Choices in Beverage Sector) Dünya Gıda Dergisi, Haziran 2006

7- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği İçin Doğru Yapılanma (Correct Structuring for Food Safety) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım ve Hayvancılık Eki, Ağustos 2006

8- ATAMAN, P., Gıdalardaki Sağlık Beyanları Konusunda Dikkatli Olalım (Let’s Be Careful About Health Claims) Dünya Gıda Dergisi, Eylül 2006

9- ATAMAN, P., Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar (GM Foods) I.Tarım Zirvesi, 7 Eylül 2006 Ankara

10- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Yeni Bir Dönem (A New  Era in Food Safety) Gıda Teknolojisi Dergisi, Ekim 2006

11- ATAMAN, P., Aflatoksin Limitinin Belirlenmesinde Başrol Türkiye’nin Olmalı (Turkey Must Play the Lead Role in Determining of Maximum Aflatoxin Level) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım ve Hayvancılık Eki, Eylül 2006

12- ATAMAN, P., Gıda Zincirinde İzlenebilirlik (Traceability in Food Chain) Ulusal Tarım Kurultayı, 15 – 17 Kasım 2006 Adana

13- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Faydalanılacak Araçlar  (Food Safety and the Main  Systems to Ensure Food Safety) Perakende Haber Dergisi, Kasım 2006

14- ATAMAN, P., Süt Ürünlerinin Dış Ticareti “Yok” Noktasında (The Foreign Trade of Dairy Products Is Almost at the Point of “Non-Existance”) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım ve Hayvancılık Eki, Aralık 2006

15- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Neredeyiz? (What is our current position on food safety?) Gıda Güvenliği Dergisi, Ocak - Şubat 2007

16- ATAMAN, P., Ülkemizde Gıda Güvenliği (Food Safety in Turkey) Süt Dünyası Dergisi, Ocak - Şubat 2007

17- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği Açısından Üretim Aşamasında Yapılan Yanlışlar (The Main Mistakes on Primary Production and Food Processing Steps for Food Safety) Kanser Haftası Sempozyumu, 2 Nisan 2007 Ankara

18- ATAMAN, P., Türkiye’de Mikotoksin Problemi ve Çözüm Arayışları (The Mycotoxin Problem and Proposals for a Solution for Turkey) 3. Ulusal Mikotoksin Sempozyumu, 25 Mayıs 2007 İstanbul

19- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği Açısından Üretim Aşamasındaki Sorunlar (The Main Problems on Primary Production and Food Processing Steps for Food Safety) Kent ve Gıda Sempzoyumu,  26 Haziran 2007 Ankara

20- ATAMAN, P., Şeker Sektöründe Kamu Fabrikaları ve Üretici Tasfiye Oluyor ( The State Economic Enterprises  and Producers are being Abolished from Sugar Sector) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Temmuz 2007

21- ATAMAN, P., 2010’a Yaklaşırken Ülkemizde Doğal ve Zenginleştirilmiş Sağlıklı Gıdaların Yeri ( Naturel and Enriched Healthy Foods in Turkey Towards 2010) Sağlıklı Gıdalar Paneli, 04 Temmuz 2007 Manisa

22- ATAMAN, P., AB’ye Uyum Sürecinde Gıda Yasası ve Getirileri (The Food Law in the EU Alignment Process and Its Advantages) ETİ Gıda Dergisi, Eylül 2007

23- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Sertifikasyon: HACCP ve ISO 22000 (Certification on Food Safety: HACCP and ISO 22000) Dünya Gıda Dergisi, Ekim 2007

24- ATAMAN, P., Gıda Katkı Maddeleri İnsan Sağlığını Olumsuz mu etkiliyor? (Do The Food Additives Have an Adverse Effect On Human Health?) Manavgat Ticaret Odası Dergisi, Ekim 2007

25- ATAMAN, P., AB Sürecinde Gıda Sanayii (Turkish Food Industry in the EU Accession Process)  GAP Tarım Kongresi, 17 Ekim 2007

26- ATAMAN, P., Tarımsal İlaç Kullanımının Gıda Güvenliği Açısından Önemi ve Gıda Sanayiine Etkileri (The Importance of the Use of Plant Protection products and veterinary drugs  on Food Safety and Its Effects on Food Industy) Çukurova Sanayi ve Çevre Sempozyumu, 30 Kasım  2007 Adana

27- ATAMAN, P., Küresel Isınmanın Tarım Ve Gıda Sektörüne Etkileri (Effects of Global Warming on Food and Agriculture Sectors) 7. Ulusal Tarım Kongresi, 08 Ocak 2008 Ankara

28- ATAMAN, P., Bitkisel Ürünler Gıda Maddesi mi, değil mi? (Are Plant Products considered as Foodstuffs or Not?) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Şubat 2008

29- ATAMAN, P., Veterinerlik, Gıda ve Yem Kanunu Taslağı Gıda Güvenliğine Yönelik Sorunlara Çözüm Getiriyor mu? (Does the New Draft of Law on Veterinary, Foodstuff and Feed Remedy for the Existing Food Safety Problems?) Food Sector Dergisi, Mart 2008

30- ATAMAN, P., Tarımsal İlaç Kullanımının Gıda Güvenliği Açısından Önemi ve Gıda Sanayiine Etkileri (The Importance of the Use of Plant Protection products and veterinary drugs  on Food Safety and Its Effects on Food Industy) Çukurova Gıda Tek 2008, 29 Mart 2008 Adana

31- ATAMAN, P., Major Food Safety Issues in Turkey ICC International Conference, 26 Nisan 2008 İstanbul

32- ATAMAN, P., Yüzyıllık Dostumuz: Baharat (Our Centenarian Friends: Spices) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Mayıs 2008

33- ATAMAN, P., AB Sürecinde Gıda Güvenliği Açısından Bulunduğumuz Nokta (Turkey’s Position Regarding Food Safety in the EU Accession Process) Türkiye 10. Gıda Kongresi, 23 Mayıs 2008 Erzurum

34- ATAMAN, P., Margarin Tanıtım Kampanyası Ne Kadar Doğru? (How True Is the Margarine Promotion Campaign?) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Haziran 2008

35- ATAMAN, P., Enerji İçecekleri Kanatlandırır mı? (Do the Energy Drinks Give You Wings?) Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Temmuz 2008

36- ATAMAN, P., Pastörize Süt Buzdolabında 3 Gün Dayanır (The Shelf Life of Pasteurized Milk is Maximum 3 Days in the Refrigerator)  Cumhuriyet Gazetesi – Tarım, Gıda ve Hayvancılık Eki, Ağustos 2008

37- ATAMAN, P., Gıda Maddelerinin Kontrol ve Denetiminde Yaşanan Karmaşa Nasıl Biter? (How Can the Conflict of Competences on Control and Inspection of Foodstuffs End?) Dünya Gıda Dergisi, Eylül 2008

38- ATAMAN, P., Patojen Mikroorganizmalarla Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: Bakteriyofaj Kullanımı (A New Approachon CombatWith Pathogenes: Use of  Bacteriphages) Dünya Gıda Dergisi, Kasım 2008

39- ATAMAN, P., AB İlerleme Raporu Gıda Güvenliği Konusunda Bilinenleri Teyit Etti (E.U. Progress Report Confirmed the Known Facts About Food Safety) Dünya Gıda Dergisi, Aralık 2008

40- ATAMAN, P., ÖZKAYA S., Risk Değerlendirmesi ve Şeffaflık (Risk Assesment and Transparency) Dünya Gıda Dergisi, Ocak 2009  

41- ATAMAN, P., DEMİRÖZÜ B., Kızartma Yağında Magnezyum Silikat Kullanımı (Use of Magnesium Silicate in Frying Oils)  Dünya Gıda Dergisi, Şubat 2009  

42- ATAMAN, P., Bir Cumhuriyet Değeri: Et ve Balık Kurumu (A Valuable Instıtutıon of Turkish Republic: Turkish Meat Industry Corporation) Dünya Gıda Dergisi, Mart  2009

43- ATAMAN, P., Fermente Sütler Tebliği’nde Yapılan Değişiklik, Yoğurt Tartışmaları “ (The Changes in the Fermented Milk Communique: Yoghurt Discussions) Dünya Gıda Dergisi, Nisan  2009

44- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde ve Tüketicinin Doğru Yönlendirilmesinde Mesleklerarası İletişim ve Bilgi Aktarımının Önemi (The Importance of Communication and Information Transfer Across Professions in Terms of Food Safety and Consumer Guidance) Dünya Gıda Dergisi, Mayıs 2009

45- ATAMAN, P., Gıda İşletmelerinde Sorumlu Yöneticilik (Engagement Directorate on Food Establishments) Dünya Gıda Dergisi, Haziran  2009

46- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği ve Yapılanmada Yeni Dönem (The new Period on Food Safety and Structuring) Dünya Gıda Dergisi, Temmuz  2009  

47- ATAMAN, P., Bitkisel Ürünler, Vitamin Ve Mineral Tabletleri Gıda Maddesi Midir? (Are Herbal Products, Vitamins and Mineral Tablets Foodstuff?) Dünya Gıda Dergisi, Eylül 2009  

48- ATAMAN, P., Dünya Gıda Günü’nün Düşündürdükleri (The Things World Food Day Makes Us Think) Dünya Gıda Dergisi, Ekim 2009  

49- ATAMAN, P., 2009 İlerleme Raporu ve Yapılması Gerekenler (Progression Report 2009 and Things That Should Be Done) Dünya Gıda Dergisi, Aralık 2009

50- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinde Yeni Bir Dönemin Başlangıcı: 13 Aralık 2010 (The Begining of A New Period on Food Safety: 13rd December 2010)  Dünya Gıda Dergisi, Aralık 2010

51- ATAMAN, P., Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Gıda Mühendislerinin Rolü (The Role of Food Engineers for Ensuring Food Safety), Food Sector Dergisi, Ağustos 2011

52- ATAMAN, P., SANER, S., Gıda Zincirinde İzlenebilirlik (Tracibility on Food Chain) Gıda Güvenliği Dergisi, Ocak 2012

53- ATAMAN, P., Ülkemizde Gıda Güvenliğinde 2012 Yılı (Food Safety 2012 in Turkey), Dünya Gıda Dergisi, Aralık 2012

54- ATAMAN, P., Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Geleceği (Food Engineering Education and Its Future) Sector Dergisi, Şubat 2014 

55- ATAMAN, P., Gıda Güvenliği Konusunda Toplumu Doğru Kişilerin/Kurumların Bilgilendirmesini Sağlamak Mümkün mü? (Is It Possible to Ensure that Right People/Institutions Inform the Society on Food Safety?)Gıda Gündemi Dergisi, Ağustos 2014

56- ATAMAN, P., Kilo Kaybetme Amaçlı Gıdalar, Kilo Kaybı ile İlişkilendirilen Gıdalar, (Foods İntended for Use in Energy-Restricted Diets for Weight Reduction and Foods Associated with Weight Reduction) Gıda Gündemi Dergisi, Mart 2015

57- ATAMAN, P., AÇLIĞA ÇÖZÜM: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM (Answer to Hunger: Sustainable Production) Gıda Gündemi Dergisi, Ekim 2015

58- ATAMAN, P., Gıda Mühendisleri Sağlığımız İçin İstihdam Edilmeli (Food Engineers Should Be Employed for Our Health) Tarım Pusulası Portali, Ağustos 2015