• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Halil AGAH

Halil AGÂH

 

Tarım Ekonomisti olarak yurtiçi ve yurtdışında proje yönetiminde özellikle “proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme” konularında, kırsal ve bölgesel kalkınma projeleri özelinde 36 yıllık bir deneyimi vardır.

 

Bölgesel ve sektörel kalkınma projelerinin ekonomik analizleri, iş geliştirme, etki ve risk analizleri, kırsal ve bölgesel kalkınma politikaları, KOBİ destek ve teşvik edilmesi, tarımsal araştırma faaliyetleri ve politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynak planlaması ile çevre ekonomisi, tarımsal verilerin toplanması ve politika amaçlı analizlerinin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve yatırım bankaları ile ilişkiler konularında deneyimlidir. Çalıştığı sürece tarımsal ve bölgesel kalkınma ve çevre konularında projelerin hazırlanması, KOBİ geliştirme, ihracatın teşviki ve pazar analizler, pazarlama stratejileri, kırsal altyapı planlaması, iletişim ve çeşitli ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale değerlendirme, danışman istihdamı gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

 

 

Türkiye’de ve ABD’de çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetici olarak da görev almıştır. Bölgesel, sektörel, kırsal ve kentsel planlama faaliyetlerine uzman ve yönetici olarak katılmıştır. Çeşitli seminerler Liderlik, Değişim Yönetimi, Problem Çözümü, İletişim Becerileri, Yönetim Araçları, Fon Yaratma Teknikleri, Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaları, Proje Hazırlama, Proje Döngü Yönetimi ile İzleme ve Değerlendirme gibi konularda eğitici olarak yer almaktadır.

 

 

22 yıl süreyle Tarım Bakanlığı ve Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2 yıl Oklahoma State Üniversitesi ve 7 yıl süreyle de Dünya Bankası Ankara Ofisinde Kıdemli Kalkınma Uzmanı olarak görev yapmıştır. Halen İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonun (FCIC) Yöneticisi, Türkiye Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İnovasyon Çalışmaları  Program Danışmanı olarak görev yapmaktadır.