• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
 • Telefon: 0.312.595 8162
 • info@targetcongress.org

 

Kişisel Bilgiler

 

 

Adres                                   :

Kıbrıs cad. Taşkent sok No:5/2 Kurtuluş/Ankara

 

 

Telefon (Ev)                        :

0 312 435 47 13

 

 

Telefon (Cep)                      :

0 533 2511547

 

 

E-posta                                :

huseyin_sungur@yahoo.com

 

 

Doğum yeri ve tarihi          :

Antalya, 20.10.1959

 

 

Deneyim

15.10.2006-…..                         

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

Genel Sekreter

 

 

10.08.2005-16-09.2006

Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

04.02.2003 - 10.08.2005

 

Bakanlık Müşaviri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

10.09.1999 - 04.02.2003

 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

25.01.1997 - 10.09.1999

Genel Müdür Yardımcısı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

06.10.1996 - 25.01.1997

Veteriner Hekim

Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Dai. Bşk.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

04.06.1995 - 06.10.1996

 

Genel Müdür Yardımcısı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

20.11.1991- 04.06.1995

Daire Başkanı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

18.03.1991 - 20.11.1991

Şube Müdürü

Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

13.01.1988 - 18.03.1991

Veteriner Hekim ve Embriyo Transferi Uzmanı Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara

 

 

15.09.1986- 01.01.1988

 

Veteriner Hekim

İstanbul İl Müdürlüğü Şenlikköy Suni Tohumlama Laboratuarı- İstanbul

 

 

04.10.1983 - 05.09.1986

 

Veteriner Hekim ve İlçe Tarım Müdürü

Çayırlı ve İliç İlçe Müdürlüğü

Erzincan

 

 

Eğitim

 

 

 

1995

 

Milli Güvenlik Akademisi (6 Ay)

 

1990 - 1994

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doktora

(Sığır Embriyosunun Dondurulması ve Transferi)

 

 

1976 - 1981

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekim

 

 

1974 - 1976

 

Çanakkale Öğretmen Okulu

 

1972 - 1974

 

Tunceli Öğretmen Okulu

 

Kısa Süreli Eğitimler

 

 

2-15 Ağustos, 1998

Tarımsal Araştırma Yönetimi

ABD

 

 

12-16 Kasım, 1997

Batı Asya ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Tarımsal Araştırma Önceliklerinin Belirlenmesi

SURIYE

 

 

22-25 Nisan, 1996

Akdeniz Ülkeleri Tarımsal Biyoteknoloji Sempozyumu

FAS

 

 

3-10 Aralık, 1992

Asya Ülkeleri Koyunculuk Çalışma Grubu

PAKİSTAN

 

 

1-28 Ekim, 1988

 

Sığırlarda Embriyo Transferi

ABD

 

 

6 Ocak- 5 Temmuz, 1987

Sperma Dondurma Teknikleri ve  Embrio Transferi

İRLANDA

 

 

 

15 Mart-12 Nisan, 1986

Sığırlarda Embriyo Dondurma teknikleri

ALMANYA

 

 

25 Ocak- 7 Şubat, 1986

Mandalarda Sperma Dondurma Teknikleri

PAKİSTAN

 

 

 

Yayınlar

 

 1. SUNGUR, H. ve Ark., 1989. İsviçre Esmeri Düvelerde Dondurulmuş Embriyo Nakli Uygulamaları.  L. H. E. Derg. 29, (1-4), 80-89.
 2. SUNGUR H., 1990.  Başarılı Suni Tohumlama Uygulamaları İçin. Türk Vet. Hek. Derg. 2(5), 7-8.
 3. SUNGUR, H. ve Ark., 1990. Sığırlarda Östrus Sinkonizasyonu ile Suni Tohumlama Uygulaması. L. H. A. E. Derg. 30 (1-4), 1-6.
 4. SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1991. Sığır Embriosunun Dondurulması. L. H. A. E. Derg., 31 (2) 96-110, 1991
 5. SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1991. Çiftlik Hayvanlarında Oosit Maturasyonu ve İn-Vitro Fertilizasyonu. L. H. A. E. Derg. 31, (3-4) 67-77.
 6. S. ÖZSAR, B., GÜVEN, M., ÇELEBİ, SUNGUR, H., 1991. Observation on induced Breeding activity of Post-Partum Angora Goats, Isotope and Related Techniques in Animal Production and Health Proceeding of Symposium, Vienna, 15-16 April 1991 (Poster Presentation).
 7. SUNGUR, H., 1992. Süt Sığırcılığı, Mevcut Durumu, Problemleri ve Çözüm Önerileri. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Sempozyumu, 8-9 Ocak 1992 Tekirdağ.
 8. ALKAN, M., SUNGUR, H., 1992. Tarım ve Hayvancılık Politikamız Ne Olmalıdır? Türk Vet. Hek. Derg. 4,33, 6-7.
 9. SUNGUR, H., GONCAGÜL, T., ÖZSAR, S., 1993. Ankara Keçilerinde Sıfat Mevsiminde Dondurulmuş ve Taze Sperma ile Suni Tohumlama Çalışmaları ve Fertilite Kontrolü. L. H. A. E. Derg. 33 (1-2) 59-64,1993.
 10. SUNGUR, H., 1993. Hayvancılıkta Yeni Yaklaşımlar. Türk Vet. Hek. Derg. 5, 3, 7-8.
 11. SUNGUR, H., 1993. Hayvan Sağlığı Açısından Suni Tohumlamanın Önemi, Tarım ve Köy. 86, 31, 32.
 12. GÜVEN, B., ÖZSAR, S., ÇELEBİ, M., SUNGUR, H., 1993. Ankara Keçilerinde Anöstrus Döneminde Östrüs Aktivitesinin İndüklenmesi ve Fertilite Kontrolü. Konya Hay. Araşt. Enst. Derg. 3, 1, 31-33.
 13. SUNGUR, H., 1993. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunmasının Önemi. Türk Vet. Hek. Derg. 5, 4, 18-19. 
 14. SUNGUR, H., 1994. Tarımdaki Gelişmeler ve Biyoteknoloji. Türk Vet. Hek. Derg. 6, 4, 7.
 15. SUNGUR, H., 1994. Yetiştiricilik Açısından Suni Tohumlamanın Önemi. Türk Vet. Hek. Derg. 6, 2, 36-37.
 16. SUNGUR, H., YURDAYDIN, N., 1994. Sığır Embriosunun Dondurulması ve Transferi. L. H. A. E. Derg. 34 (1-2) 1-24.
 17. SUNGUR, H., 1994.  Embrionun Dondurulması ve Transferi, Doktora Tezi.
 18. ÇETİNER, S., SUNGUR, H.,1996. Türkiye’de Tarımsal Biyoteknolojinin Mevcut Durumu (Integrating Biotechnology in Agriculture Incentive, Constraints and Country and Experiences), 22-24 th April, 1996, FAS.
 19. SUNGUR, H., ve Ark., 1997. Sığırlarda Süperovulasyon ve Embriyo Transferi Üzerine Çalışmalar. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9 Sayı 1, 16-19, 1997.
 20. SUNGUR, H., 1997. Dolly ve Genetik Kopyalama Üzerine. Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9, Sayı : 2.
 21. OKTAY,G.,SUNGUR, H., 1997. Consultation on Setting Livestock Research Priorities in West Asia And North Africa.12-16.November,1997, Aleppo,Syria.
 22. SUNGUR, H., ÖZBEYAZ, C., 1997. Sığır Yetiştiriciliğinde Suni Tohumlama ve Döl Kontrolünün Önemi. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 9, Sayı : 2.
 23. SUNGUR, H., İZCİ, C., 1998. Veteriner Hekimlik Üzerine. Türk Vet. Hek. Bir. Derg. Cilt 10 sayı 1-2.
 24. KOCABAŞ, Ş.,SUNGUR, H., 1998. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Ulaştığı Konum. Tarımda Yeni Ufuklar Sempozyumu, Ankara.
 25. SUNGUR, H.,2004. Hayvan Sağlığının Gıda Güvenliğindeki Önemi. Türk Vet. Hek. Bir. Derg., Sayı3-4.
 26. SUNGUR, H.,Genç K, 2005. İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri. Türk Vet. Hek. Bir. Derg.sayı1-4.
 27. SUNGUR.H.2005. Hayvancılıkta Yeni Yaklaşımlar:Organize hayvancılık Bölgeleri.İnfoagro Tarım Degisi sayı 1,31-33