• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org

Dr. Şükrü Keleş (MSc, PhD) 
 
Kişisel Bilgiler 

 
Doğum Yeri: Antakya/Hatay

Doğum Tarihi: 10.03.1978  

Askerlik: Tamamladı (06.2007)

Medeni Durum: Evli                                   

Yabancı Dil (İngilizce): 72.5  [ÜDS, Sağlık Bilimleri, 9 Ekim 2011] 

e-posta: kelesukru@gmail.com 
 

Eğitim 
 
Doktora (2010-2016), Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans (2003-2006), Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı 

Lisans (1998-2003), Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Bölümü 
 
 
Mesleki Deneyim 
 

  • Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bilgisi Öğretmeni 

 - Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara (Şubat 2016- …)

- Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul  (Eylül 2015- Şubat 2016)

- Halkalı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul  (Eylül 2012- Eylül 2015) 
 

  • Biyolojik Bilimler Ar-Ge Düzen Laboratuvarlar Grubu, Genetik Birimi, Ankara (Haziran 2005 – Eylül 2012)  

 

Doktora Tez Projesi  
 

  • Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  

 Proje Başlığı: Psikiyatristlerin ve Cinsel Azınlıkların Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Konusuna  ĠliĢkin Değersel Söylemleri (2013-2015) 

 

Yüksek Lisans Tez Projesi

  • Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BİAP-167)

Proje Başlığı: İleri Evre (III-IV) Endometriyozis Olgularında Meydana Gelen Genetik Değişikliklerin Fluoresan In Situ Hybridizasyon (FISH) Yöntemi ile İncelenmesi (2004-2006). 

 

Bilimsel Yayınlar  

 

  • Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleler 

 

KELEŞ Ş (2014). Devlet/İktidar Pozitif Hakları Belirleyebilir mi? (Vaka Analizi). Türkiye Biyoetik Dergisi, 1(4):220-2. 
 
KELEŞ Ş (2014). Biyoetik Açısından Biyoterörizm. Türkiye Biyoetik Dergisi, 1(4): 188-197. 
 
KELEŞ Ş (2013). Genetik, İnsanın Özgür ve Özerk Oluş Konumunu Tehdit Eder mi? Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 21 (1):1-17.  
 
UĞUR Y, YARPUZLU AA, NAZİKOĞLU A, AŞAN E, YILDIZ İ, KELEŞ Ş (2005). Investigation Toxic Effects of The HIV-RT Inhibitor 2-phenoxymethyl-5-chlorobenzimidazole on Rat Liver. Turkish Journal of Medical Science, 35:5-12. 

  • Ulusal sempozyum/kongre/konferans/kurultay bildirileri ve davetli konuşmalar 

 

KELEŞ Ş (2016). Psikiyatristlerin ve Cinsel Azınlıkların Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Konusuna İlişkin Değersel Söylemleri, Makale Söyleşleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 11 Mart 2016, Ankara (Davetli Konuşmacı)  
 
KELEŞ Ş (2015). Tıp Etiği ve LGBT. IV. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum, 9-10 Aralık 2015, Ankara (Davetli Konuşmacı) 
 
KELEŞ Ş (2015). Psikiyatristlerin ve Cinsel Azınlıkların Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Konusuna İlişkin Değersel Söylemleri. I. LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu, 5-6 Aralık 2015, İstanbul Bilgi Üniversitesi. (Sözlü Bildiri) 
 
KELEŞ Ş (2014). Tıp Tarihi Açısından Biyoterörizm Kavramı, 6.Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu, 23-26 Eylül 2014, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.(Sözlü Bildiri)  
 
BURUL İ, KELEŞ Ş, BAHÇE MS, ÖZKUTLU Y, CANDEMİR Z, TÜKÜN A (2008). Neosentromer ve Marker Kromozomlar. VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale. (Sözlü Bildiri)   
 
BURUL İ, CANDEMİR Z, ÖZDEMİR M, KELEŞ Ş, LALELİ Y (2007). Postnatal Cytogenetic Analysis Results, Cytogenetic Diagnosis Center Düzen Laboratories Group. European Cytogenetic Semposium, Ġstanbul, Turkey. (Poster Bildiri) 
 
KELEŞ Ş, YARPUZLU AA (2004). Use of Functional Food as Medicinal Herbs: The Ocimum Example. I. National Health Promotion and Education Symposium, Ankara  University Faculty of Health Education, Ankara, Turkey (Poster Bildiri) 
  

  • Uluslararası sempozyum/kongre/konferans/kurultay bildirileri 

 

TEKŞEN F, KELEŞ Ş, ŞATIROĞLU H (2008).  Investigation of Tumor Suppressor Gene (p53) Locus 17p13 in Endometriosis. European Human Genetic Conference, Barcelona, Spain. (Poster Bildiri) 
 
TEKŞEN F, KELEŞ Ş, ŞATIROĞLU H (2007). Investigation of Cytogenetic changes in late stage endometriosis by fluorescence in situ hybridization (FISH) technique. European Human Genetic Conference, Nice, France. (Poster Bildiri) 
 
 

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar  

Türkiye Biyoetik Derneği [Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (30 Kasım 2015 tarihinden itibaren)]