• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org

E-mail: blksbrdn@gmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri: Kırıkkale

Doğum Tarihi: 14.04.1984

EĞİTİM BİLGİLERİ

2012-? Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı Doktora Programı

2007-2010: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans

2007-2008: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Bilimsel Hazırlık Sınıfı

2003-2007: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

1998- 2002: Alparslan Lisesi (Fen Bilimleri-Yabancı Dil Ağırlıklı)

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR

2015: “Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan”, VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9-12 Nisan 2015 Ankara

2015: Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu, Türkiye Biyoetik Derneği-Ankara Tabip Odası, 28-29 Mart 2015, Ankara

2015: Türkiye’nin Genç Kadın Liderleri Zirvesi Projesi, Avcılar Belediyesi, 25-27 Mart 2015 İstanbul

2015: “Hemzemin: Sosyal Fayda İletişimi İçin Deneyim Paylaşımı Konferansı’na STK Katılımı” 25-26 Şubat 2015 İstanbul, Türkiye

2015: TÜBA Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu, 19 Şubat 2015, Ankara

2014: The second International Conference on Ethics Education, International Association For Education In Ethics (IAEE) 21-23 Mayıs 2014, Ankara

2014: Environment in the EU. Funding Mechanisms and Policy Processes, TEMA-European -Environmental Bureau- punto.sud, 7-8 Mayıs 2014, İstanbul

2014: Temel Gazetecilik Eğitimi, Gazeteciler Cemiyeti, 22 Mart- 12 Nisan 2014, Ankara

2013: IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 10-12 Aralık 2013, Ankara

2013: Ulusal Akademik Yayıncılık, TÜBİTAK-ULAKBİM, 23 Kasım 2013, Ankara

2013: IV. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 12-15 Kasım 2013, İstanbul

2013: Etik Eğitimi Sempozyumu, Türkiye Biyoetik Derneği, 01-3 Kasım 2014, Ankara

2013: Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Akademika -Sanofi/Ege Üniversitesi, 06-7 Eylül 2013, İzmir

2012: Lisinia Doğa Projesi- Doğa Eğitimi (Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi) 17-18 Temmuz 2012, Burdur

2012:Yabancı Diller- İspanyolca Kursu Bitirme Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2012- 2013 Ankara

2010: Uluslararası Katılımlı X.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 17-20 Mayıs 2010, İzmir

2009: Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu VII, Gazi Üniversitesi, 21-29 Aralık 2009, Ankara

2009: Araştırma Planlama ve Tıbbi İstatistik Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 15 Haziran 2009, Isparta

YABANCI DİL

İngilizce: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınav Puanı (ÜDS): 63.750

BİLGİSAYAR BİLGİLERİ

Microsoft Office:  Excel, Word, PowerPoint.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Yayınlar

Birden B, Yılmaz Gören Ş, Yaşar Soydan N, Yalım N.Y. “Klinik öncesi dönemde verilen etik eğitiminin klinik döneme uygunluğu açısından irdelenmesi.” Türkiye Biyoetik Dergisi, Cilt: 2 Sayı:1, 47– 62 (2015).

Bulut C, Kubilay A, Hanol Bektaş Z, Birden B. “Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Formaldehit (CH2O)’in Histopatolojik Etkileri.”  LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1): 43-48 (2015).

Taluğ C, Birden B. “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim.” Türkiye Biyoetik Dergisi, Cilt:1 Sayı: 2, 78-91(2014).

Kitap Bölümü: “Öyküsü Hiç Dile Gelmemiş Kadınlar; Anneannelerimiz.” Derleyen Prof. Dr. Berna ARDA, Ankara Üniversitesi Online Yayınevi, Ankara 2013.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 Tıp Tarihi Kitaplarında Kadın ve Kadınla İlgili Konuların Toplumsal Cinsiyeti Açısından Anlamı.” Belkıs Birden, Emine Topçu, Şerife Yılmaz Gören, Mehmet Demirci, Serap Şahinoğlu. 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Kadın Sağlığı, 15 Kasım 2013, İstanbul.

Son Bir Yılda Basında Çıkan Kürtajla İlgili Yazıların Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi, Şerife Yılmaz Gören, Mehmet Demirci, Emine Topçu, Belkıs Birden, Serap Şahinoğlu, 4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Beyazıt/ İstanbul 14 Kasım 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

“Ortaçağ’da Batı Avrupa’nın Dönüm Noktası: Veba Salgını.” Belkıs Birden, Serap Şahinoğlu. IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 12 Haziran 2015, Malatya.

İLGİ ALANLARI

Biyoetik, çevre etiği, gönüllülük, doğa eğitimi, kişisel gelişim etkinlikleri.

ÜYE OLUNAN TOPLULUKLAR

Türkiye Biyoetik Derneği (Üye), Lisinia- Doğa (Gönüllü).