• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Basın Duyurusu - 3  , DUYURU

 

 

 

 

 

TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)

BASIN DUYURUSU

 

15 Mart 2021

BD Sayı: 2021/03

 

“Güvenli ve yeterli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olarak hayata geçirildiği; tüketici haklarının korunduğu ve güçlendirildiği; insanlarımızın nereden geldiğini bildikleri ve doğaya saygılı biçimde üretilmiş ürünleri önceledikleri, yereli destekleyen, üreticinin emeğini takdir eden ve israftan kaçınan bir gıda tüketim kültürünü bütünüyle benimsedikleri günlerin yakın olduğuna inanıyoruz.”

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, Dünya Tüketiciler Günü’nde tüketicilerin ürün ve hizmet güvenliğinin sağlanmasının önemini ve bu doğrultuda tüketici haklarının korunmasının ve güçlendirilmesinin temel bir kamusal sorumluluk olduğunu, yeniden belirtmek isteriz.

Yaşadığımız COVID-19 küresel salgını ve iklim değişikliği krizleri tüketici hakları kadar sorumlu ve etik tüketimin değerini de açıkça ortaya koymuştur. Son yirmi, otuz yılda sınırsız kâr hırsıyla insanlar ve toplumlar vahşi tüketimin kucağına atılmış ve gelecek nesillerin bize emanet ettiği doğal kaynaklar onarılamaz ölçüde tahrip edilmiştir. İnsanlığın bu krizlerden çıkış umudunun en önemli dayanağı sorumlu ve etik tüketimdir. 

Tarım ve gıda alanında sorumlu ve etik tüketim; eşitsizlikleri derinleştiren, emeğin ve doğanın sömürüsüne dayanan mevcut tarım ve gıda sistemlerini adil ve doğaya saygılı bir yapıya dönüştürebilmek için başlıca yol gösterici olacaktır.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak tüketicileri; satın aldıkları, yedikleri, içtikleri gıdaların nereden geldiğini ve nasıl üretildiğini bilmeye ve sorgulamaya davet ediyoruz.  Gıda tüketimine yönelik tercihlerinde; israftan kaçınmaya, karbon ayak izlerini azaltmaya, üreticilerle aralarındaki mesafeyi kısaltmaya, yerel ve mevsimde beslemeye özen göstermelerini diliyoruz.  Bu yolla, kendi yaşamlarında iyi tüketici olma ile iyi yurttaş olmayı bütünleştirmelerinin mümkün olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

Güzel ülkemizde; üretici pazarlarının, tüketim kooperatiflerinin, gıda topluluklarının, topluluk destekli tarımın ve yerel beslenme hareketlerinin giderek geliştiğini görmekten mutluluk duyuyor ve bu gelişmeleri destekliyoruz.

Üreticilerimizin de üretim sürecinde, tüketici konumunda oldukları her durumda; üretim girdilerini seçerken, zararlı mücadelesi için yöntem belirlerken, suyun ya da diğer doğal kaynakların tüketicisi olduklarında aynı özeni, aynı etik duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. 

Güvenli ve yeterli gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olarak hayata geçirildiği; tüketici haklarının korunduğu ve güçlendirildiği; insanlarımızın nereden geldiğini bildikleri ve doğaya saygılı biçimde üretilmiş ürünleri önceledikleri, yereli destekleyen, üreticinin emeğini takdir eden ve israftan kaçınan bir gıda tüketim kültürünü bütünüyle benimsedikleri günlerin yakın olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla,

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

                                                                                                                                                                  Yönetim Kurulu