• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Basın Duyurusu - 2  , HABER

 

 

 

 

 

 

TARIM ve GIDA ETİĞİ DERNEĞİ (TARGET)

BASIN DUYURUSU

 

 

08 Mart 2021

BD Sayı: 2021/02

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde; tarım ve gıda alanında kadın emeğinin adil gelire, kadınların eşit olanaklara, fırsatlara ve söz hakkına kavuşmasının kendileri için olduğu gibi, toplumun ve doğanın esenliği için de gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin öncelikle bir insan hakkı olduğunun altını çiziyoruz. Kadının eşitliğinin ve özgürlüğünün sağlanmasının; yoksulluğun ortadan kaldırılması,  tüm toplumun bir bütün olarak güçlendirilmesi ve gelecek kuşakların haklarının korunması için gerekli olduğuna inanıyoruz.”  

 

Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin büyük kısmı, üzerlerindeki ağır baskı ve olumsuz koşullara karşın, hâlâ aile işletmelerinde gerçekleştirilir. İnsanın, toplumun ve doğanın esenliği için korumamız ve güçlendirmemiz gereken aile işletmelerinde üretim faaliyetlerini kadın-erkek birlikte yürütür. İşin niteliğine göre aralarında işbölümü yaparlar. Bununla birlikte tarımda kadın emeğinin olmadığı bir alan yoktur. Kadın; bağda, bahçede, tarlada, ahırda, ağılda, damda ve harmandadır. Aynı şekilde gıda sektöründe de kadın, ağırlıklı bir şekilde vardır.

 

Üretimin her alanında emekleriyle yer alan kadınların adı, bazı alanlarda ise pek görünmez.  Tarım ve gıda üretiminin her alanında var olan Ayşe, Fadime ve Zehra’nın adı tapu kayıtlarında pek geçmez. Bankaların tarımsal kredi kayıtlarında, kooperatiflerin yönetim kurullarında hatta kamunun Çiftçi Kayıt Sistemi’nde çok nadir rastlarız, onların adlarına.

 

Bugün dünyanın her yerinde var olan ve ülkemizde yoğun bir biçimde hüküm süren toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizliği ne yazık ki kırsal yaşamda, tarımda ve gıda sisteminde en derin biçimde ve apaçık olarak yaşanmaktadır.

 

Kırsal kadınların büyük kısmı ücretsiz aile işgücü olarak çalışırlar. Emeklerinin karşılığını hakça alamazlar, aile geliri üzerinde söz hakları çok kısıtlıdır. Ülkemizde emekçi kadınlar içinde en olumsuz çalışma koşullarına sahip olan ve iş güvencesinden en fazla yoksun bulunanlar yine tarım ve gıda sisteminin emekçi kadınlarıdır.

 

Emeklerinin karşılığını hakça alamamak ve kendi yarattıkları ekonomik değeri kontrol edememek, ailelerini ve toplumu sessizce besleyen, kollayan ve esirgeyen kır kadınlarının yaşadıkları eşitsizlik ve adaletsizliğin sadece bir boyutudur. Onlar, sağlık hizmetlerine, örgün ve yaygın eğitime erişmekte de erkeklerin gerisindedirler. Aile içinde ve yaşadıkları topluluklarda karar süreçlerine katılımları çok kısıtlıdır. Ülkemizde önemli bir sorun olan ve COVID-19 salgınıyla derinleşen kadına karşı şiddet konusunda kırsal kadınlar daha da büyük risk altındadırlar.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) olarak, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü’nde; tarım ve gıda alanında kadın emeğinin adil gelire, kadınların eşit olanaklara, fırsatlara ve söz hakkına kavuşmasının kendileri için olduğu gibi, toplumun ve doğanın esenliği için de gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin öncelikle bir insan hakkı olduğunun altını çiziyoruz. Kadının eşitliğinin ve özgürlüğünün sağlanmasının; yoksulluğun ortadan kaldırılması,  tüm toplumun bir bütün olarak güçlendirilmesi ve gelecek kuşakların haklarının korunması için gerekli olduğuna inanıyoruz.  

 

8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız bu basın duyurusunda son sözü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e bırakıyoruz;

“Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer yarısı semalara yükselsin? Şüphe yok ki ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmalı ve ilerleme ve yenilik alanında birlikte yol alınmalıdır.”

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

                                                                                                                                                                      Yönetim Kurulu