• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi Uluslararası Konferansı

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK) 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi Uluslararası Konferansını Ankara’da düzenledi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa fonlanan Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Projesi’nin kapanış etkinliği olan bu bilimsel toplantıya, proje kapsamında sağlanan hibe ile desteklenen yedi çalışmadan biri olan “Türkiye’de Tarım ve Gıda Etiğinin Geliştirilmesi ve Tarım Alanındaki Paydaşların Etik Karar Verme Kapasitelerinin Arttırılması” başlıklı projeyi sunmak üzere davet edildik. Bu amaçla seçilen iki projeden biri olarak, toplantının ikinci günü Necmettin İlhan’ın oturum başkanlığını yaptığı bölümde Prof. Dr. Neyyire Yasemin YALIM tarafından gerçekleştirilen sunum katılımcılar, özellikle de KGEK üyeleri tarafından ilgi ile izlendi.