• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.312.595 8162
  • info@targetcongress.org
Üye Danışma Toplantısı

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Danışma Toplantısı 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.   

Toplantıya Dernek Üyeleri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılmıştır.

Gündem doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal TALUĞ Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. İnsanın, toplumun ve doğanın esenliğini amaçlayan, kamuoyunda bu alanda farkındalık ve duyarlılık geliştirmek için çalışan TARGET’in gelecekteki çalışmaları konusunda üyelerin görüşleri alınmıştır.

Geleceğin planlanmasında önemli yeri olan 2. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi bu anlamda ağırlıkla konuşulan konu olmuştur. Diğer yandan, toprak etiği, emek etiği, gıda güvenliği ve bilgi kirliliği gibi pek çok konuda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Son derece faydalı ve verimli geçen toplantının çıktılarının bir eylem planı çerçevesinde kısa sürede hayata geçirilmesi beklenmektedir.