• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.532.474.69.93
  • targetder@gmail.com

Diğer Bağlantılar

The European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe)

Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Derneği (EurSafe) tarım ve gıda sisteminde var olan etik konularla / sorunlarla ilgilenen insanlar arasında network sağlayan uluslararası, kültürlerarası ve mesleklerarası bir organizasyondur. Bağımsız bir kuruluş olan EurSafe akademik dünya ile pratik yaşam arasında bir köprü görevi görür.

EurSafe, tarım ve gıda arzının etik konularında (a) uluslararası akademik araştırmaları ve eğitimi teşvik etmeyi ve (b) uluslararası bilimsel ve toplumsal tartışmalar için uygun ortamlar yaratmayı amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda Derneğin en temel etkinliği olan EurSafe Kongreleri, akademisyenlerin, tarım ve gıda endüstrisi kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve politika yapıcıların tarım ve gıda etiği alanındaki son gelişmeleri tartıştıkları önemli bir Avrupa buluşması olarak kabul edilmektedir. Bu kongreler aynı zamanda gıda ve tarım etiği alanıyla ilgili farklı mesleklerin buluştuğu yararlı bir platform işlevi görmektedir. Derneğin kurulduğu 1999 yılından 2015 yılı sonuna kadar 12 EurSafe Kongresi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

 

EurSafe Kongreleri dışından Dernek tarafından çeşitli konferanslar ve çalıştaylar da düzenlenmektedir. Derneğin Springer Yayınevi tarafından yayınlanan Journal of Agricultural and Environmental Ethics (JAEE) ile de güçlü bağları bulunmaktadır. EurSafe JAEE yönetiminde ve editörler kurulunda temsilci bulundurmaktadır.

Bir uluslararası network olarak EurSafe farklı uluslardan gelen ve farklı disiplinlerde çalışan tarım ve gıda etiği araştırıcılarını yan yana getirmektedir. Bu olgu, özellikle AB tarafından finanse edilen projeler başta olmak üzere uluslararası fonlara erişmek için gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bu birlikteliğin bir başka temel yararı da, farklı deneyimlerden gelen nitelikli seslerin tarım ve gıda etiği alanında araştırma önceliklerinin belirlenmesine yaptığı olağanüstü katkıdır.

 

EurSafe’in Avrupa ülkelerinin hemen hepsinden gelen bireysel üyeleri vardır. Bunun yanında birçok üniversite, araştırma merkezi, kamu kurumu, iş dünyası kuruluşu ve sivil toplum örgütü Derneğin kurumsal üyesidir.

 

EurSAFE yönetim organı olan “executive committee” Derneğin genel kurullarında mesleki disiplinler, diller, uluslar ve cinsiyet açılarından dengeli bir kompozisyon gözetilerek seçilmektedir. Mevcut Yönetim Komitesinin Başkanlığını, Norveç Bergen Üniversitesi Bilimler ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nden (Center for the Study of the Sciences and Humanities) Prof. Dr. Matthias Kaiser yapmaktadır.