• TARIM VE GIDA ETİĞİ DERNEĞİ - TARGET
  • Telefon: 0.532.474.69.93
  • targetder@gmail.com

Diğer Bağlantılar

Food Ethics Council

Merkezi Londra’da bulunan Food Ethics Council (Gıda Etiği Konseyi) gıda ve tarım etiği  konularında  bağımsız görüş ve öneriler geliştiren bir sivil kuruluştur. Amacı; insanlar, diğer canlılar ve çevre için sağlıklı ve adil bir gıda sistemi yaratılmasıdır.

 

Bir hayır kurumu (charity) statüsünde çalışan Konsey, bu niteliği gereği çalışmalarında kâr amacı taşımaz ve herhangi bir siyasi parti ya da dini organizasyonla ilişki kurmaz. Vizyonu “gıdaların üretim ve ticaretinin adil ve insani bir biçimde yapıldığı, herkesin sağlıklı gıdaya sürdürülebilir bir biçimde eriştiği bir dünya” olarak belirlenmiştir.

 

Konseyin, akademik araştırmacılardan başlayıp; çiftçilik, iş dünyası ya da tarım‐gıda politikaları alanlarında fiilen çalışmaya uzanan bir eksen üzerinde çeşitli görevlerde bulunan ve hepsi kendi alanlarının öncü isimleri olan14 üyesi vardır. Tarım ve gıda sisteminin farklı noktalarından geldikleri için Konseye geniş bir bilgi ve deneyim zenginliği taşıyan üyeler Konseyde kurumlarını temsilen değil, bireysel olarak yer alırlar.

 

İnsana, hayvanlara ve çevreye saygılı olan, adil ve güçlükleri yenme kapasitesine sahip bir gıda sistemi yaratılabilmesi için tarım ve gıdaya ilişkin her türlü karar alma sürecinde etik düşünce ve yaklaşımların yer alması gereklidir. Bu bağlamda, Konseyin temel katkısı etik mülahazaları karar alma süreçlerine taşıyarak, adil bir gıda sistemi için katılımcı düşünmeye ve cesaretli davranmaya dayalı kararlar alınmasını kolaylaştırmaktır.

 

Konsey çalışmalarına etik ilkeleri ve savunduğu değerler yol gösterir. Bu çerçevede Konsey; (a) iyilik, özerklik ve adaleti temel etik ilkeler olarak savunur, (b) kurumsal bağımsızlığını ve kâr amacı taşımamayı daima korur, (c) toplumsal cinsiyet, etnik köken, dini ve kültürel farklılıklara dayalı farklı bakış açılarını kapsayıcı bir anlayışla dikkate alır, (d) uzun vadeli düşünmeye ve sorunların kökünde yatan nedenlerle başa çıkmaya önem verir, (e) insanları dinlemeye ve karşılıklı öğrenmeye değer verir.